Jak to vypadá v okolí poloniny Boržava a v Koločavě?

« 1 z 2 »

Máme zkušenosti s pořádáním festivalu v Zakarpatí. V minulosti jsme se podíleli na pořádání Koločavského festivalu českého piva vařeného na Ukrajině.

« 1 z 2 »

Fotografie z různých koutů Zakarpatí.

« 1 z 2 »